Условия за използване на уебсайта (тези условия)

Настоящото споразумение ("Споразумение"), заедно с посочените в него документи, определя условията, при които 1st Online Solutions Limited (ние, нас, 1st Online Solutions Limited, Fantastic Services) Ви предлага да използвате:

Нашите уебсайтове:
https://careers.fantasticservices.bg,
http://www.1stonlinesolutions.bg,
като гост или регистриран потребител, независимо от това как имате достъп до тях.

Моля, прочетете внимателно тези условия на ползване, преди да започнете да използвате сайта, тъй като те ще създадат обвързващо споразумение между вас и нас, докато използвате нашите уебсайтове и приложения. Използвайки нашия сайт, вие заявявате, че сте прочели, разбрали, разгледали и приемате тези условия за ползване, и че сте съгласни да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия на ползване, ви молим да не използвате нашия сайт.

Нашите уебсайтове се управляват от 1st Online Solutions Limited. Ние сме регистрирани в Англия и Уелс под фирмен номер 07082485 и имаме седалище на 2-рия етаж, 98 Tooley Street, London SE1 2TH, Великобритания.

1. Достъп до нашия сайт

1.1. Достъпът до нашия сайт е разрешен само временно и си запазваме правото да оттеглим или променим услугата, която предоставяме на нашия сайт, без предизвестие (виж по-долу). Не носим отговорност, ако поради някаква причина сайтът ни не е достъпен по някое време или за какъвто и да е период.

1.2. Понякога можем да ограничим достъпа до някои части на нашия сайт или целия ни сайт до потребители, които са се регистрирали при нас.

1.3. Ако изберете или сте снабден с идентификационен код на потребителя, парола или всяка друга информация, като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трети лица. Ние имаме право да деактивираме всеки идентификационен код или парола за потребител, независимо дали сме избрани от Вас или сте разпределени от нас, по всяко време, ако в абсолютно мнение / по свое усмотрение Вие не сте изпълнили някое от разпоредбите на / в настоящите условия за ползване ,

1.4. Вие сте отговорни за вземането на всички необходими мерки, за да имате достъп до нашия сайт. Също така отговаряте за това, че всички лица, които имат достъп до нашия сайт чрез вашата интернет връзка, са наясно с тези условия и че те се съобразяват с тях.

4. Права за интелектуалната собственост

4.1. Ние сме собственикът или лицензополучателят на цялата интелектуална собственост по нашите уебсайтове и приложения и на материалите, публикувани по тях. Тези произведения са защитени от закони за авторското право и договори по целия свят. Ние, Fantastic Services, нашите дъщерни дружества, партньори, доставчици на услуги, лицензодатели или други свързани с нас трети страни притежават и запазват всички права върху интелектуална собственост и други права и собственост във и до Fantastic Services и всички данни и съдържание, включени в тях , включително потребителски акаунти, кодове на компютри и / или приложения, заглавия, предмети, дневници за чатове, телефонни записи, произведения на изкуството, графики, дизайн, снимки, картини, звуци, музикални композиции и записи и методи за работа.

4.2. Ние ви предоставяме ограничен, неизключителен, непрехвърляем, отменим лиценз за ползване и ползване на уебсайта, приложенията и системата за сметки на Fantastic Services само за ваши индивидуални, нетърговски цели и изрично обусловени от спазването на условията на това споразумение. Освен ако не е изрично упълномощено от нас в подписано писмено разрешение, Вие не можете да продавате, копирате, разменяте, заемате, обръщате инженеринг, декомпилирате, извличате скрипт от, превеждате, давате лизинг, предоставяте гаранция, прехвърляте, публикувате, интелектуалната собственост на "Фантастични услуги" (1st Online Solutions Ltd.).

4.3. Вие приемате и се съгласявате, че ако не ви предоставим лиценз, в подписан писмен договор, никога няма да използвате някоя от нашите търговски марки, марки за услуги, търговски имена, лога, имена на домейни, етикети или търговски дрехи. Всяко възпроизвеждане, преразпределение или промяна на Fantastic Services и неговите свойства или използването на Фантастични Услуги или неговите имоти, които не са в съответствие с това Споразумение, е изрично забранено и може да доведе до граждански и / или наказателни санкции.

4.4. Вие потвърждавате и се съгласявате, че нямате собственост или друг имуществен интерес във вашия профил и че всички права във и към вашия профил са и ще бъдат завинаги собственост на и в полза на Fantastic Services.

4.5. Вие приемате и се съгласявате, че нямате претенции, права, собственост, собственост или друг интелектуален интерес върху съдържанието на уебсайтовете и / или приложенията и / или каквито и да е други кредити, натрупани чрез уеб сайтове, приложения или системи за управление на Fantastic Services, независимо от предлаганото или платеното срещу заплащане в замяна.

4.6. Вие приемате и се съгласявате, че Fantastic Services, някоя от нашите дъщерни дружества, партньори, доставчици на услуги, лицензодатели или други свързани с нас трети страни не носят отговорност по никакъв начин за изтриването, модификацията, обезценяването, хакването или всякакви други щети или загуба от какъвто и да е вид, причинена на съдържанието на сайтовете, приложенията, профилите и / или системите на сметките, включително изтриване на всички и всички уебсайтове, приложения, профили, системи на сметки и / или всички натрупани кредити.

4.7. Можете да отпечатате едно копие и да изтеглите извлечения от всяка страница от нашия сайт за ваша лична справка и можете да привлечете вниманието на другите в организацията си към материали, публикувани на нашия сайт.

4.8. Не трябва да променяте по никакъв начин хартията или цифровите копия на материалите, които сте отпечатвали или изтегляте по какъвто и да е начин, и не трябва да използвате илюстрации, снимки, видео или аудио последователности или графики отделно от придружаващия текст.

4.9. Нашият статут (и този на всички идентифицирани сътрудници) като автори на материали на нашия сайт трябва винаги да бъдат признати.

4.10. Не трябва да използвате никаква част от материалите на нашия сайт за търговски цели, без да получите лиценз от нас или нашите лицензодатели.

4.11. Ако отпечатате, копирате или изтеглите някоя част от нашия сайт в нарушение на тези условия на ползване, вашето право да използвате нашия сайт ще престане незабавно и вие по свой избор трябва да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

4.12. Fantastic Services Group, Fantastic Services, Fantastic Cleaners, Fantastic Gardeners, Fantastic Pet Care, Fantastic Doggy Centre, Fantastic Pest Control, Fantastic Handyman, Fantastic Removals, Fantastic Waste Removal, Fantastic Builders, Fantastic Electricians, Fantastic Plumbers са лицензирани марки и собственост 1st Online Solutions Limited.

4.13. Ако сте собственик на авторски права или представител на такъв и вярвате, че съдържанието, публикувано на нашите уебсайтове или в нашите приложения или някъде другаде, нарушава авторските ви права, моля изпратете известие до правния отдел с:

- Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права; - описание на защитеното с авторски права съдържание, за което твърдите, че е било отнето; - URL адресът на местоположението на уебсайта или екранната снимка на местоположението в приложението, съдържаща материала, за който твърдите, че е в нарушение; - Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес; - Изявление от Вас, че имате добросъвестно убеждение, че спорната употреба не е разрешена от собственика на авторските права, неговия агент или от закона; и - изявление от вас, извършено под наказание за лъжесвидетелство, че горепосочената информация във вашето известие е точна и че вие ​​сте собственикът на авторските права или лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права.

Поща: Втори етаж, 98 Tooley Street Лондон SE1 2-ро Великобритания

Имейл: legal@1stonlinesolutions.com

Моля, имайте предвид, че тези уведомления са правни съобщения и че Fantastic Services може да предостави копия от такива известия на участниците в спора или на трети лица по свое усмотрение или според изискванията на закона. Политиката за поверителност не защитава информацията, предоставена в тези известия.

5. Разчитане на публикуваната информация

5.1. Коментарите и другите материали, публикувани на нашия сайт, не са предназначени да бъдат възприети като съвети, на които да разчитате.

5.2. Следователно отказваме всякаква отговорност произтичащи от всяко упоменаване на такива материали от всеки посетител на нашия сайт или от всеки, който може да бъде информиран за съдържанието му.

6. Често правим промени по нашия сайт

6.1. Полагаме много усилия, за да подобрим услугите си. Затова сайтът ни се актуализира редовно и можем да променим съдържанието по всяко време. Ако възникне необходимост, може да спрем достъпа до нашия сайт или да го затворим за неопределено време. Вие се съгласявате, че можем да променим, актуализираме, прекратим или ограничим достъпа ви до всички функции, части или целия сайт и / или приложение по всяко време без предупреждение или отговорност към вас. Освен това разбирате и се съгласявате, че 1st Online Solutions Ltd. може да промени всички изисквания за системна спецификация, необходими за инсталиране и използване на приложенията или сайтовете, в такъв случай вие сте изцяло отговорен да се уверите, че отговаряте на изискванията за необходимия допълнителен софтуер или хардуер, за да използвате приложенията или сайтовете.

6.2. Всеки от материалите на нашия сайт може да е остарял в даден момент и не сме задължени да актуализираме всички материали, каквото и да е.

7. Нашата отговорност за материалите на сайта

7.1. Fantastic Services и материалите, показани на нашия сайт, се предоставят на вас "така" и "на разположение", без никакви гаранции, полици или представителства от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се. В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние, другите членове на нашата група компании и трети лица, свързани с нас, изрично изключват:

7.1.1. Всички състояния, гаранции и други условия, които иначе биха могли да бъдат подразнени от статута, обичайните закони или правото на справедливост.

7.1.2. Всяка отговорност за преки, косвени или последващи загуби или щети, понесени от който и да е потребител във връзка с нашите уеб сайтове или във връзка с използването, невъзможността да се използват или резултатите от използването на нашите уеб сайтове, приложения, системи на сметки и / свързани с него и всякаква информация и / или материали, публикувани на него, включително:

7.1.2.1. загуба на приходи или приходи;

7.1.2.2. загуба на бизнес;

7.1.2.3. загуба на печалби или договори;

7.1.2.4. загуба на очаквани спестявания;

7.1.2.5. загуба на данни;

7.1.2.6. загуба на репутация;

7.1.2.7. загубено време за управление или офис; и независимо дали е причинена от закононарушение (включително небрежност), нарушение на договора или по друг начин, дори и да е предвидимо.

7.2. Това не засяга нашата отговорност за смърт или телесна повреда, произтичаща от нашата небрежност, нито нашата отговорност за измамнически представяния или изкривяване на основен въпрос, нито друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от приложимото законодателство.

8. Обезщетение8.1. Вие потвърждавате и се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазвате Fantastic Services, нашите дъщерни дружества, партньори, доставчици на услуги, лицензодатели, лицензополучатели или други трети страни, свързани с нас, нашите офицери и директори от и против всякакви искове, съдебни дела, щети, загуби, задължения и разходи, които пряко или косвено възникват или произтичат от използването или злоупотребата с уебсайтовете, приложенията, системите за профили, услугите, всяко нарушение от вас на някое от разпоредбите на настоящото Споразумение или Декларацията за поверителност всяко нарушение от вас на правото на трета страна.

8.2. Fantastic Services си запазва правото, за своя сметка и по своя лична и абсолютна преценка, да поеме изключителната защита и контрол на всеки друг въпрос, който подлежи на обезщетение от вас, в който дори ще си сътрудничите с Fantastic Services, за да потвърдите наличните защити.

9. Информация за вас и вашите посещения на нашия сайт9.1. Ние наблюдаваме и може да обработваме информация за вас в съответствие с нашата Декларация за поверителност.

9.2. Чрез използването на нашия сайт вие се съгласявате с подобна обработка и гарантирате, че всички предоставени от Вас данни са точни.

10. Качване на материали на нашия сайт

10.1. Всеки път, когато използвате функция, която ви позволява да качвате материали на нашия сайт или да осъществявате контакт с други потребители на нашия сайт, трябва да спазвате стандартите за съдържание, изложени в тези условия. Вие гарантирате, че такъв принос съответства на тези стандарти. В случай че вашия материал не отговаря на тези стандарти и е причина за съдебен иск или спор, вие се съгласявате и се задължавате да ни обезщетите за нарушение на тази гаранция.

10.2. Всички материали, които качвате на нашия сайт, ще се считат за неповерителни и непарични и ние имаме право да използваме, копираме, разпространяваме и разкриваме на трети лица такъв материал за всякакви цели. Имаме също така правото да разкриваме самоличността ви на трета страна, която твърди, че всеки материал, публикуван или качен от вас на нашия сайт, представлява нарушение на техните права на интелектуална собственост или на тяхното право на личен живот.

10.3. Вие носите отговорност за всякакви комуникации, информация, изображения, материали, тяхното съдържание и прецизност, предавани, качени или публикувани на нашите уебсайтове, приложения или системи за профили от вас до нас и всяка трета страна.

10.4. Вие потвърждавате и приемате, че никоя от комуникациите, информацията, изображенията, материалите и тяхното съдържание няма да бъдат обект на каквото и да е задължение от страна на Fantastic Services, на някоя от нашите дъщерни дружества, партньори, услуги доставчици, лицензодатели, лицензополучатели или други свързани с нас трети страни няма да носят отговорност за каквото и да било използване или разкриване на съобщенията, информацията, изображенията, материалите и тяхното съдържание. Вие се отказвате от всякакви морални права, които може да имате в съдържанието, което сте осчетоводили в максималната степен, позволена от законите на вашата юрисдикция.

10.5. Вие представлявате, гарантирате и приемате, че комуникациите, информацията, изображенията, материалите и тяхното съдържание не нарушават правата на трети страни.

10.6. Имаме право да премахнем всички материали или публикации, които правите на нашия сайт, ако според нас такъв материал не отговаря на стандартите за съдържанието, изложени в тези условия.

11. Вируси, хакерство и други престъпления

11.1. Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт чрез съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е зловреден или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получавате неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, на който е съхранен нашия сайт, или до сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Не трябва да атакувате нашия прекъсвайки достъпа до него (чрез DOS).

11.2. Чрез нарушаване на тази разпоредба вие извършили престъпление съгласно Закона за злоупотреба с компютри от 1990 г. Ще докладваме за такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ние ще сътрудничим с тези органи, като разкрием вашата самоличност пред тях. В случай на такова нарушение вашето право да използвате нашия сайт ще бъде отменено незабавно.

11.3. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от атака на разпространение на отказ от употреба, вируси или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия сайт или до изтеглянето на всеки материал, публикуван на него, или на всеки свързан с него уебсайт.

12. Линкване към нашия сайт и премахване на линкове

12.1. Можете да линквате към нашия уебсайт, ако го направите по начин, който е справедлив и законосъобразен и не навреди на нашата репутация или да се възползвате от нея, но не трябва да създавате линк по такъв начин, че да представяте някаква форма на асоциация или в заблуждаващ контекст.

12.2. Винаги трябва да се използва подходящ текст за линковете, сочещи към нашия уебсайт.

12.3. Сайтът ни не трябва да бъде поставен/преправен на друг сайт или да използва подобна технология по отношение на съдържанието на уебсайта. Ние си запазваме правото да оттеглим разрешението за линкване без предизвестие. Уебсайтът, от който линквате, трябва да отговаря във всяко отношение на стандартите за съдържание, изложени в тези условия.

12.4. Ако желаете да направите каквото и да е използване на материал на нашия сайт, различен от посочения по-горе, или да линквате към нас за търговски цели, моля, изпратете молбата си на customerservice@fantasticservices.com.

12.5. Приемате, че ако поискаме изтриването на линк към нашия уебсайт, който е под ваш контрол, ще изтриете линка незабавно.

12.6. Ако искате да премахнем линк към уебсайта Ви, който е включен в този уебсайт, моля свържете се с нас. Освен ако нямате законно право да поискате отстраняване, това премахване ще бъде по наша преценка.

13. Линкове от нашия сайт

13.1. Сайтът ни съдържа линкове към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за вашата информация.

13.2. Нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не носим отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат при използването им от тях.

14. Ограничаване на отговорността

14.1. При никакви обстоятелства и без никаква правна теория, независимо дали по договор, нередовност (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, Fantastic Services ще бъдат отговорни пред вас или всяко друго лице за косвени, случайни, последващи, специални, примерен или наказателни (включително обезщетения за загуба на бизнес, загуба на данни, загуба на репутация или загубени печалби) или всякакви щети от груба небрежност от всякакъв вид (включително щети за спиране на работа или други търговски щети или загуби ), произтичащи от вашето използване или злоупотреба с Fantastic Services, дори Fantastic Services да са знаели или е трябвало да знаят за възможността за такива щети. Fantastic Services в никакъв случай не носят отговорност за щети, надвишаващи сумата, която сте платили на Fantastic Services за предоставяне на услуги, ако има такива, през шестте / шест / месеца, непосредствено преди момента, в който възникна причината за това.

14.2. Независимо от гореспоменатите ограничения на отговорност, нищо в това споразумение не ограничава отговорността на Fantastic Services:

14.2.1. за щети от нараняване на живота, тялото или здравето, дължащи се на небрежно нарушение на задълженията или умишлено или небрежно нарушаване на задълженията от законно представен или от лице, използвано за изпълнение на задължение за Fantastic Services;

14.2.2. за други щети, произтичащи от грубо небрежно нарушение на задължението на Fantastic Services или умишлено или небрежно нарушение на задължението от законния представител или лицето, използвано за изпълнение на задължението за Fantastic Services;

14.2.3. за умишлено неправомерно поведение;

14.2.4. за вреди, произтичащи от небрежно нарушение на задължение, което е от съществено значение за изпълнението на договора от Fantastic Services до степен, която е типична и предвидима;

14.2.5. за всяка гаранция, дадена от Fantastic Services на Вас; и

14.2.6. за всяка отговорност, произтичаща от приложимото законодателство за отговорност на съответната юрисдикция.

14.3. Тъй като определени държави или юрисдикции не разрешават изключването или ограничаването на отговорността за определени видове загуби или щети, в тези държави или юрисдикции отговорността на Fantastic Services се ограничава до пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

15. Юрисдикция и приложимо право

15.1. Английските съдилища имат не-ексклузивна юрисдикция по отношение на каквито и да е искове, произтичащи от или свързани с посещението на нашия сайт, въпреки че ние запазваме правото да заведем дело срещу вас за нарушение на тези условия във вашата страна на пребиваване или друга релевантна държава.

15.2. Тези условия на ползване и всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с тях или предмет или формация (включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс.

16. Алтернативно разрешаване на спорове16.1. С настоящото се съгласявате първо да се опитате неофициално да преговаряте за всяка претенция или спор най-малко 30 / тридесет / дни.

16.2. Вие трябва да уведомите Fantastic Services за всякакви претенции, които имате, като изпратите известие до:

Правен отдел, Фърст Онлайн Солющънс, Втори етаж, ул. "Тоулей" 98 Лондон SE1 2TH Великобритания

16.3.Тази клауза (13) няма да окаже влияние върху законните права за образуване на съдебна процедура в случай на спор и няма да спре всяка законоустановена давност, приложима към предявяването на иск.

17. Вариации

17.1. Можем да преработим тези условия по всяко време, като променим тази страница. Очаква се от време на време да проверявате тази страница, за да забележите промените, които сме направили, тъй като те са обвързващи спрямо вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в тези условия на ползване, могат да бъдат заменени и с разпоредби или известия, публикувани на други места на нашия сайт.

18. ПартньорствоВие потвърждавате и се съгласявате, че между Вас и Fantastic Services, нашите дъщерни дружества, партньори, доставчици на услуги, лицензодатели, лицензополучатели или други свързани с нас трети лица не съществува съвместно предприятие, партньорство, заетост или агентско взаимоотношение в резултат на това Споразумение и / или използването на уебсайтовете, приложенията и / или системите за профили на Fantastic Services.

19. Присвояване19.1. Вие потвърждавате и приемате, че Fantastic Services може да възложи изцяло или частично това Споразумение на което и да е лице или организация по всяко време с или без вашето съгласие.

19.2. Вие потвърждавате и приемате, че не можете да възлагате Споразумението без предварителното писмено съгласие на Fantastic Services и всяко неразрешено прехвърляне от вас ще бъде невалидно.

20. Отказ

20.1. Неизпълнението от страна на Fantastic Services на която и да е разпоредба на настоящото споразумение по никакъв начин не може да се тълкува като отказ от подобна разпоредба, нито по никакъв начин да засяга правото на която и да е страна да прилага всяка една такава разпоредба след това. Всяко отнемане от страна на Fantastic Services, някоя от нашите дъщерни дружества, партньори, доставчици на услуги, лицензодатели, лицензополучатели или други трети страни, свързани с нас, за всяка разпоредба, условие или изискване на настоящото Споразумение, не представлява отказ от бъдещо задължение за спазване на такива разпоредба, условие или изискване.

21. Разделяемост

21.1. Ако някоя от разпоредбите на това Споразумение се счита за невалидна или неприложима в максимално допустима степен, така че да засегне намерението на страните, а останалата част от това Споразумение ще продължи да действа в пълна сила.

21.2. Ако някоя от разпоредбите не може да бъде реформирана, всяка такава разпоредба се счита за отделима от условията на споразумението и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

22. Заглавия

22.1. Заглавията в настоящото споразумение нямат никакво правно действие и се предоставят само за информационни цели.

23. Срок

23.1. Настоящото Споразумение влиза в сила от датата, на която сте посочили, че го приемате, независимо дали е изрично или като използвате уебсайтове, приложения и / или системи за профили на Fantastic Services, и ще трае докато продължите да използвате уебсайтовете, приложенията и / или системи за сметки на фантастични услуги.

23.2 Можете да прекратите това споразумение, като престанете да използвате уебсайтовете, приложенията и / или профилите на Fantastic Services.

23.3. Можете да прекратите профила си, като уведомите Fantastic Services на customerservice@fantasticservices.com.

24. Давност

24.1. Клаузите 2.2-2.4 (включително), 3, 4, 7, 8, 10, 14-22 (включително) остават в сила дори след прекратяването на настоящото споразумение и продължават да бъдат в сила.

25. Цялостно споразумение

25.1. Настоящото Споразумение представлява пълното споразумение между Вас и Fantastic Services относно използването на нашите уебсайтове, приложения и системи за отчитане и замества всички предишни или едновременни споразумения между вас и Fantastic Services.

25.2. Тази клауза няма да има ефект и ще съществува съвместно с Общите условия на действителните услуги и ще съществува съвместно и няма да замени всички други политики за "Fantastic Services", посочени в настоящото споразумение.

26. Вашите притеснения

26.1 Ако имате някакви притеснения относно материалите, които се появяват на нашия сайт, моля свържете се с customerservice@fantasticservices.com.

Вие потвърждавате и приемате, че сте прочели, разбрали, и приемате това Споразумение и че чрез използването или достъпа до уебсайтовете и / или приложенията на Fantastic Services вие се съгласявате да сте обвързани с условията изложени тук.

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт!